Links!

Festkommitee Worringer Karneval von 1886 e.V.
KG Närrische Grielächer Worringen von 1902 e.V.
Änze Kääls Worringen von 1926 e.V.
KG Immerfroh von 1902 e.V.
KG Löstige Junge von 1909 e.V.
MGV Worringen 1848 e.V.
Grosse Karnevalsgesellschaft Köln-Worringen von 1926  e.V.